2013 Fiat ARGOS TIME A670 (4+2 kohta)
Periood 3-7 p. 8-14 p. 15-30 p.

 
 5

2015 a FIAT CARADO A 461 (6 kohta)
Periood 3-7 p. 8-14 p. 15-30 p.

 
 6

2014 A FIAT CARADO A 461 (6 kohta)
Periood 3-7 p. 8-14 p. 15-30 p.

 
 7